Общи Условия

Книгата “Искрено и лично за Големия VIP Брат” и сайтът към нея: myvipbro.com са интелектуална собственост на “Зенит ТВ продукции”.

Всички права запазени. Всички материали в myvipbro.com се предоставят само за лично ползване с нетърговска цел.

Изложените по-долу условия, както и всякакви други закони или разпоредби приложими към сайта myvipbro.com, Интернет или Световната мрежа, важат за всички потребители на сайта myvipbro.com.

“Зенит ТВ продукции” поддържа този сайт за ваша лична информация и самообучение.

Можете да изтегляте показани на сайта материали само за лично ползване с нетърговска цел, при условие, че запазите всички бележки касаещи авторските права и други фирмени бележки, съдържащи се в материалите. 

Нямате право да разпространявате, променяте, предавате, използвате на друго място, публикувате или използвате съдържанието на сайта за публични или търговски цели, включително текста, изображенията, аудио и видео съдържанието.

Като осъществявате достъп до нашия сайт, вие приемате без ограничения или уговорки всички условия за неговото ползване.


Условия за използване


Всички текстови материали на сайта myvipbro.com са обект на авторско право и не могат да бъдат използвани по друг начин, освен предвидения в настоящите "Условия за използване", без писмено разрешение от myvipbro.com. 

Всички видео материали на сайта myvipbro.com са собственост на “Нова Броудкастинг груп” и са обект на авторско и продуцентско право. Те са ембеднати в сайта като илюстрация към твърденията на автора Миглена Ангелова към книгата “Искрено и лично за Големия VIP Брат”.  

Потребителят може да използва myvipbro.com единствено за законосъобразни цели. 

Всички лични данни (например, вашето име, адрес, телефонен номер или имейл адрес), които предавате до сайта чрез електронна поща или по друг начин, ще бъдат използвани от myvipbro.com в съответствие с политиката на myvipbro.com относно поверителността на данните. Всякакви други съобщения или материали, които предавате до сайта, от рода на съобщения, коментари, предложения или подобни, ще бъдат третирани като неповерителни и нефирмени.

“Зенит ТВ продукции” не са отговорни при никакви обстоятелства, включително, но не само, случаи на небрежност, за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или произтичащи вреди, възникнали в резултат на използването на или неспособността да бъдат използвани материали, продукти или услуги на myvipbro.com, материали, продукти или услуги на трети лица, предоставени чрез myvipbro.com, или която и да е част от услугите на myvipbro.com. Потребителят по-специално признава и се съгласява, че “Зенит ТВ продукции” не е отговорна за каквото и да било клеветническо, обидно или незаконосъобразно поведение на който и да е потребител. Ако потребителят не е доволен от някои материали, продукти или услуги, или от някои от условията на myvipbro.com, единственото и изключително средство за защита на потребителя е да преустанови използването на услугите на myvipbro.com.

Изображенията на хора или места, показани на сайта, са или собственост на myvipbro.com, или се използват с нейно разрешение. Използването на тези изображения от потребителя или което и да е лице, упълномощено от потребителя, е забранено, освен ако не е конкретно разрешено от настоящите Условия или ако на друго място на сайта е дадено конкретно разрешение. Всяко непозволено използване на изображенията може да наруши закони за авторско право, закони за търговски марки, законите за поверителността и публичността, и наредби и закони свързани с комуникациите.

Търговските марки, емблемите и марките за услуги (наричани събирателно "търговски марки") показвани на сайта, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на “Зенит ТВ продукции” и други. Нищо съдържащо се на сайта не може да бъде тълкувано като предоставящо по подразбиране, недопускане на претенции или по друг начин, на лиценз или право за използване на някоя търговска марка показана на сайта, без писмено разрешение от myvipbro.com или трето лице, което може да притежава търговските марки показани на сайта. Използването от ваша страна на търговските марки показани на сайта, или на друго съдържание на сайта, по друг начин освен по предвидения в тези Условия, е строго забранено. Също така трябва да бъдете информирани, че “Зенит ТВ продукции” ще прилага агресивно своите права върху интелектуална собственост с цялата сила на закона, включително наказателно преследване.

“Зенит ТВ продукции” може по всяко време да преразгледа настоящите Условия, като актуализира тази публикация. Такива преразглеждания са обвързващи за вас и затова трябва периодично да посещавате тази страница, за да преглеждате текущите за момента Условия, които са задължителни за вас.